Vereniging

In de fraaie trainingspakken poseren in september 2012 de leden van KV De Huier(op enkele na die verhinderd waren) voor de fotograaf op de Geesterse Veldbaan

In 1971 is herdacht dat de vereniging toen al zeker honderd jaar moet hebben bestaan. Uit verslagen van vergaderingen en ledenlijsten was dit niet precies af te leiden, omdat ze niet werden gemaakt of bijgehouden. Maar uit mondelinge overlevering is vastgesteld, dat ‘De Huier’ meer dan een eeuw klootschieterstraditie achter zich heeft. Als datum van oprichting wordt dan ook het jaar 1871 aangehouden.

2002-12-08-12.00.00-4

Tijdens de jubileumwedstrijd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 1971 verrichte Henk Timmerhuis het openingsschot

De naam ‘De Huyer’ is afgeleid van Huyeren, een streeknaam uit het kerkdorp Geesteren (Ov.).

Vroeger beschikte de vereniging over een prachtige veldbaan in het Huyerense veld. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw, toen het minder goed ging met de klootschietsport, is die baan ten prooi gevallen aan de ontginning. Sindsdien wordt er voornamelijk op straat geschoten. Vooral in de moeilijke klootschietersjaren heeft de KV Huier, samen met de verenigingen Almelo en Harbrinkhoek, dapper stand gehouden en het aantal leden zelfs weten uit te breiden.

2002-12-08-12.00.00-5

De pas geopende baan in 1981

In 1986 kreeg het veldschieten een nieuwe impuls door de opening van de nieuwe 800 meter veldbaan in het Geesterseveld. Deze baan is eigendom van de gemeente Tubbergen, maar wordt verhuurd aan de afdeling Midden Twente.

Enkele jaren later lukte het de vereniging een prachtig clubgebouw te realiseren, waarvan de vereniging zelf het beheer heeft.

2002-12-08-12.00.00-7

Aan de EK 1971 in Ierland werd door 3 Huier-leden deelgenomen: Henk Kuipers, Henk Timmerhuis en Jan Kreuwel

Naast het clubgebouw ligt de straatbaan. Deze is door de gemeente voorzien van een asfaltbetonlaag. Hier is een klootschieterscentrum ontstaan, dat borg staat voor een perfecte organisatie van bondskampioenschappen, selectiewedstrijden NKB en afdelingskampioenschappen.

2002-12-08-12.00.00-9

Het vaandel van KV de Huier

De emancipatie heeft zich ook binnen De Huier voltrokken want. was het vroeger een mannensport, sinds 1972 is er een damesafdeling bij. Vooral in de beginjaren van hun bestaan waren de dames in klootschietersland prominent aanwezig, getuige de vele keren dat zij in cupfinales van de NKB stonden en enkele keren zelfs winnaar werden. Uniek is dat hun eerste en tweede team in de landelijke finale heeft gestaan.

Maar ook de heren hebben drie keer in deze landelijke finale gezeten. Zij wisten het echter nooit in winst om te zetten.

2002-12-08-12.00.00-10

Met muziekvereniging St. Cecilia in optocht naar de klootschietersbaan

De vereniging telt op dit moment 75 actieve leden, die ingeschreven staan bij de NKB. Maar er zijn ook een aantal gezelligheidsleden bij De Huier.